Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2013

cykada

A TERAZ PÓJDĘ ZROBIĆ SOBIE HERBATY, BO USYCHAM Z NIEZDECYDOWANIA, ZAWAHANIA, ROZCZAROWANIA, NADMIARU OBOWIĄZKÓW, TESKNOTY.

http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viablackmoth7 blackmoth7

May 27 2013

4915 3ad4 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaapatyczna apatyczna
cykada
cykada
4220 8ee3 390
Hłasko i Osiecka

"Mazury 21 VI 57. / (list A. Osieckiej do Hłaski)

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.
Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.
Nie wiem czy dobrze to pamiętasz.

Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać. Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować. Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany

Twoja Agnieszka"
cykada
Reposted fromcarly carly viaapatyczna apatyczna
cykada
2800 9d16 390
Reposted fromschwanzl schwanzl viaklaorz klaorz
cykada
Jeszcze jedno rozczarowanie, prawda? 
— Marek Hłasko
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
cykada
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz. 
— Haruki Murakami
Reposted frompesy pesy viadobby dobby

May 24 2013

cykada
8651 1626 390
cykada
0332 3e4d 390
Reposted fromgolyyy golyyy viasleeplessdiary sleeplessdiary
cykada
Reposted fromfortuna fortuna viakotfica kotfica
cykada
5584 0346 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakotfica kotfica
cykada
Może to nie więzy krwi czynią z nas rodzinę. Może to ludzie, którzy znają nasze sekrety i nadal nas kochają, więc w końcu możemy być sobą.
— Plotkara
Reposted fromaccidientte accidientte viakotfica kotfica
cykada
Dlaczego potrafię w swojej głowie układać całe monologi wszystkich swoich uczuć i emocji, o których chciałabym powiedzieć, dlaczego w myślach jestem taka odważna, filuterna i z klasą. dlaczego w życiu realnym nie potrafię wydusić z siebie złamanego słowa ...
— Ehh ta nieśmiałość:(
Reposted frommagicworld magicworld viakotfica kotfica
cykada
Co to oznacza, jeśli bez ciebie świat jest niekompletny? - pomyślała Bebe. - Jeśli dwa dni bez ciebie to są dwa poranki bez ciebie, dwa południa i dwa wieczory bez ciebie, dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt minut bez ciebie; co to oznacza, jeśli ktoś przez czas tak długi nie jest w stanie wykonać najprostszej czynności użytkowej ani odwrócić myśli od jednego wyłącznie tematu, czy to nie oznacza, że ten ktoś popadł w obsesję?
— M. Musierowicz, "Brulion Bebe B."
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela viacytaty cytaty
cykada
3638 96b3 390
Reposted fromretaliate retaliate viasleeplessdiary sleeplessdiary
cykada
7153 af10 390
Reposted fromretaliate retaliate viasleeplessdiary sleeplessdiary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl